corporate-header.jpg

PPG Scandinavien

PPG Scandinavia är en del av PPG Industries, som är en av marknadens ledande globala leverantörer av OEM-lacker till biltillverkare och refinish-lacker till bilreparationsindustrin.

PPG Scandinavia har drygt 40 medarbetare inom försäljning, marknadsföring, teknisk rådgivning, logistik och lager, och är verksam i alla de skandinaviska länderna samt Estland och Island. Produkterna säljs både direkt till användarna av produkterna och via ett brett utbyggt nät av kompetenta återförsäljare.

Hos PPG Scandinavia är vi måna om att hjälpa våra kunder att få en mer lönsam verksamhet. För det är bara om vi är säkra på att våra kunders verksamhet drivs så optimalt som möjligt som vi har skapat fundamentet för gemensamma framgångar.  Därför ingår vi ett partnerskap med våra kunder där vi målinriktat arbetar med att se till att våra kunder har de effektivaste processerna och bästa möjliga arbetsflöde i verksamheten – oavsett om det handlar om en billackering eller en lättare industriell lackering.