Scan_Banner_Kund.jpg

Kund

Hos PPG Scandinavia är vår grundfilosofi att vi först når framgång när vi har hjälpt våra kunder att få framgång och en mer lönsam verksamhet. Därför ingår vi ett partnerskap med våra kunder där vi målinriktat arbetar med att se till att våra kunder har de effektivaste processerna och bästa möjliga arbetsflöde i verksamheten – oavsett om det handlar om en billackering eller en lättare industriell lackering. Samtidigt arbetar vi ständigt med att utveckla våra kunders kompetenser, eftersom det ofta är nyckeln till en mer lönsam verksamhet.

En del av förklaringen till varför vi har stora dokumenterade framgångar med att förbättra arbetsprocesserna – och därmed intäkterna – hos våra kunder är att vi alltid utgår ifrån de konkreta utmaningar som en lack- och plåtverkstad kan stå inför.

 

När vi definierat de viktigaste utmaningarna kommer nästa viktiga faktor: vi ger alltid individuella rekommendationer som grundar sig på konkreta data, vilket betyder att vi kan mäta om de initiativ vi påbörjar också fungerar. Samtidigt innebär det att vi med information från den enskilda kundens produktion i praktiken kan visa att vi håller det vi lovar.

Ett viktigt redskap i det här sammanhanget är ProcessManager, som är ett unikt verktyg för processoptimering. ProcessManager eliminerar nästan allt pappersarbete och ger full inblick i produktionsflödet, lönsamheten och kostnaderna på verkstaden. Samtidigt innehåller systemet en möjlighet att koppla in lagerhantering med automatisk nybeställning. Du kan läsa mer om ProcessManager på ProcessManagers egen hemsida.