Scan_Banner_Landing_PPGWorldwide.jpg

PPG World Wide

PPG står för Pittsburg Plate & Glass. Vårt företags historia börjar år 1883 då det grundades i Pittsburgh, USA av John B. Ford och John Pitcairn. PPG:s huvudkontor finns än idag i Pittsburgh, Pennsylvania. 

Ända sedan dess har företaget varit i ständig utveckling och har blivit en av världens absolut ledande producenter av färg, lacker och coatings till ett brett spektrum av segment.

Global och specialiserad

PPG Industries har under de senaste 10 åren gått från en nordamerikansk verksamhet till en global gigant med avtryck i lokala varumärken, medarbetare, kontor och fabriker. Den överordnade strategin har på senare år övergått till ett tydligt fokus på färger, lacker och coatings, från ett tidigare fokus på även kemiska och optiska produkter.

Denna specialisering kommer våra kunder till godo genom att mer resurser läggs på produktutveckling inom varje produktområde.

 

PPG Industries finns idag i mer än 70 länder och har mer än 43 000 anställda. PPG Industries nettoomsättning var 15,1 miljarder US-dollar 2013, och med mer än 150 produktionsställen världen över utvecklas hela tiden nya tekniker och produkter.

PPG Industries levererar idag produkter till en rad olika marknader som t.ex. industri, byggindustri samt konsument- och transportmarknaden. Under de närmsta åren är ambitionen att behålla och bygga ut positionen som en av världens absolut ledande företag inom lacker, färger och coatings med avsikt att även i framtiden kunna vara med och säkra våra kunders framgångar.

Du kan läsa mer om PPG Industries på PPG Industries engelska hemsida.