Scan_Banner_Landing_PPGWorldwide.jpg

PPG World Wide

PPG Industries står for Pittsburg Plate & Glass. Virksomhetens historie starter tilbake i år 1883, da virksomheten ble grunnlagt i Pittsburgh (USA) av John B. Ford og John Pitcairn. PPGs hovedkontor er fortsatt i Pittsburgh, Pennsylvania. 

Fra da frem til nå har virksomheten vært i rivende utvikling og er siden blitt en av verdens desidert ledende produsenter av maling, lakk og belegg til en lang rekke segmenter.

Global og spesialisert

PPG Industries har de siste 10 årene gått fra å være en nordamerikansk virksomhet til en global gigant med lokale merker, medarbeidere, kontorer og fabrikker. Dessuten har den overordnede strategien de siste årene skiftet mot et klart fokus på maling, lakk og belegg. Tidligere ble det også rettet fokus mot kjemiske og optiske produkter.

Denne spesialiseringen drar kundene våre nytte av, idet det betyr at det finnes langt flere ressurser til produktutvikling innen hvert produktområde.

 

PPG Industries finnes i dag i mer enn 70 land og har mer enn 43 000 ansatte. PPG Industries nettoomsetning i 2013 var på USD 15,1 milliarder, og med mer enn 150 produksjonssteder verden over utvikles det hele tiden nye teknologier og produkter.

PPG Industries leverer i dag produkter til en rekke forskjellige markeder som f.eks. industri, bygg samt forbruker- og transportmarkedet. I de neste årene er ambisjonen å beholde og utvide posisjonen som en av verdens desidert ledende virksomheter innen lakk, farger og belegg med henblikk på også i fremtiden å kunne være med på å sikre suksessen til kundene våre.

Du kan lese mer om PPG Industries på PPG Industries engelske hjemmeside